Поръчки по телефона -
всеки ден от 09:00 до 18:00 ч.
0988900555
Тест и преглед
преди да заплатите
Вашата поръчка
СПОРТ СЕКТОР ЕООД като управляващо дружество на сайта SportFun.BG участва и получи финансиране по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" по процедура 
"Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"

Основната цел на полученото финансиране е: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места